RSS
 

Archiwum - Sierpień, 2014

Głoskowanie

18 sie

Głoskowanie nie musi być nudne. Należy jednak pamiętać o:

1. Ucząc dziecko głoskowania należy pamiętać, by spółgłoski wypowiadać czysto, np. g-a-r-n-e-k, a nie gy-a-ry-ny-e-ky. Zapobiegniemy wówczas bardzo częstemu błędowi  w pisowni polegającemu na pomijaniu samogłoski „y” w wyrazach.

2. Zaczynamy od wyrazów krótkich. Możemy wspomagać się graficznym przedstawieniem wyrazu – liczba głosek w wyrazie jest taka sama jak ilość kółek pod obrazkiem.

3. Pamiętajmy, że dwuznaki składają się z innej liczby liter – zawsze jest to jednak jedna głoska (np. „sz” – dwie litery, jeden dźwięk, czyli jedna głoska). Warto to dzieciom tłumaczyć, nawet jeśli nie poznały jeszcze liter.

4. Zapraszając dziecko do nauki głoskowania traktujmy to jak zabawę, bądźmy pełni entuzjazmu i BAWMY SIĘ DOBRZE.

Poniżej przedstawiam zabawę w łowienie rybek. Dziecko łowi rybkę z napisem, odczytujemy mu wyraz dzieląc go na głoski. Zadaniem dziecka jest scalić wyraz, czyli dokonać syntezy głoskowej, odnaleźć odpowiedni obrazek i dzieląc ponownie wyraz na głoski (dokonując analizy) ułożyć wyraz (jeśli dziecko nie zna liter robi to przy pomocy dorosłego) z pieczątek.

DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066

Rybki zostały zapożyczone z http://blog.mimowa.pl/

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii percepcja słuchowa