RSS
 

O mnie

004

Witajcie na blogu poświęconym szeroko rozumianej logopedii i pedagogice.

Jestem pedagogiem specjalnym (surdopedagogiem), terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, logopedą, neurologopedą klinicznym oraz rekomendowanym przez ORE realizatorem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW.

Wraz z koleżankami prowadzę „Educatę” Niepubliczną Poradnię psychologiczno – Pedagogiczną we Wrocławiu. Zawodowo zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz logopedyczną. W obszarze moich naukowych zainteresowań leżą zagadnienia związane z opóźnionym rozwojem mowy.

Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałam w trakcie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkołach podstawowych i przedszkolach, a także podczas uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach. Stale poszukuję nowych metod terapii, by jak najlepiej pomóc swoim małym i większym klientom.

Pracuję z dziećmi w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i posiadającymi wyzwania w rozwoju prowadząc terapię pedagogiczną i logopedyczną. Pomagam dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz z zaburzeniami rozwoju mowy na tle zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego. Prowadzę zajęcia rozwijające myślenie matematyczne, których program oparty jest o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Moją pasją jest praca z dziećmi oraz z rodzicami. Niesamowitą satysfakcję i radość czerpię z postępów czynionych przez moich podopiecznych. Prywatnie mama Ady i Rafała, miłośniczka pływania i biegania, nałogowy mól książkowy.:-)

 

Ukończone najważniejsze kursy i szkolenia:

1. Zastosowanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy, cz. I

2. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego

3. Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej

4. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I według metody dr Swietłany Masgutowej

5. Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych według metody dr Swietłany Masgutowej

6. Makaton – poziom I

7. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

8. HANDLE – kurs I stopnia

9. Terapia ręki

10. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi

11. Diagnoza dyskalkulii rozwojowej

12. Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w starszych klasach szkoły podstawowej – metody i narzędzia

13. Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w wieku gimnazjalnym – metody i narzędzia

14. Niepowodzenia w nauce matematyki i sposoby ich korygowania

15. Alternatywne sposoby nauki czytania

16. Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania

17. Certyfikat Realizatora Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

18. Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek

19. Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

20. Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Ania

    24 lutego 2016 o 18:41

    Witam
    Proszę o przesłnie domina z głoską,,L’