RSS
 

Notki z tagiem ‘rozwój’

Rozwój percepcji słuchowej

24 maj

Rozwój analizatora słuchu rozpoczyna się w dwunastym tygodniu życia płodowego i trwa do około dziesiątego roku życia. Uwarunkowany jest dojrzewaniem układu nerwowego oraz stymulacją dźwiękową.

Do podstawowych funkcji słuchowych należy:

  • Odbiór dźwięku – dostrzeżenie bodźca oraz faktu, że przestał istnieć,
  • Lokalizację dźwięku w przestrzeni,
  •  Zapamiętanie dźwięku
  • Połączenie dźwięku z innymi bodźcami
  • Różnicowanie dźwięków.

Podkreślić należy, że w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka plastyczność centralnego układu nerwowego jest największa, dlatego jest to okres, w którym można najskuteczniej oddziaływać na rozwój.

1 miesiąc życia dziecka:

- odróżnia głos matki od głosów innych osób,

- wsłuchuje się w nagrany rytm uderzeń serca,

- dostosowuje rytm ssania tak, by słuchać prozodii czytanego opowiadania, odbieranego przez sześć ostatnich tygodni życia płodowego,

- lokalizuje źródło dźwięku (o ile dźwięk trwa dłużej niż chwilę; reakcja dziecka jest odroczona o 6 – 12 sekund)

2 miesiąc życia dziecka:

- reagowanie na rytm głośnych kroków,

- reakcja na dźwięki płynące z otoczenia.

3 miesiąc życia dziecka:

- wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych,

- zatrzymanie ruchów na dźwięk dzwonka.

4 miesiąc życia dziecka:

- słuchanie dźwięków grzechotki,

- słuchanie odgłosów wywołanych przez poruszającego przedmiotami dorosłego.

5 miesiąc życia dziecka:

- samodzielne wywoływanie różnych dźwięków,

- słuchanie wypowiedzi opiekunów,

- szukanie źródła dźwięku przez odwrócenie głowy.

6 – 7 miesiąc życia dziecka:

- manipulowanie przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków,

- słuchanie własnych produkcji (powtarzanie sylab).

8 – 9 miesiąc życia dziecka:

- dziecko uczy się rozumieć emocjonalnie zabarwione wypowiedzi rodziców.

10 – 11 miesiąc życia dziecka:

- poruszanie się w rytm muzyki,

- słuchanie i rozpoznawanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych i pierwszych wyrazów.

Pod koniec 1 roku życia dziecko słucha i rozumie polecenia słowne, które poparte są gestem.

2 rok życia dziecka:

- identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych,

- identyfikowanie i różnicowanie słów,

- identyfikowanie i różnicowanie melodii i słów piosenek,

- zabawa instrumentami muzycznymi.

3 rok życia dziecka:

- identyfikowanie i różnicowanie nowych słów,

- rozumienie dłuższych wypowiedzi,

- powtarzanie melodii,

- tworzenie samodzielnych konstrukcji językowych na podstawie skojarzeń słuchowych,

- słuchanie tekstów pisanych (faza wstępna).

4 rok życia dziecka:

- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstów pisanych. Koncentracja na tekście podtrzymywana jest przez ilustracje pokazywane w trakcie słuchania,

- umiejętność różnicowania głosek opozycyjnych w wyrazach: kos – kosz, kra – gra, rama – rana, etc.

5 – 6 rok życia dziecka:

-  rozwija się świadomość metajęzykowa, czyli zdawanie sobie przez dziecko sprawy z różnych faktów językowych i wymawianiowych.

·        

na podstawie J. Cieszyńska, M. Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna”